Ponuda stanova

Stan TIP 1 - 51.77 m2

ozn. namena prostorije P - m2 neto
1 HODNIK 2.58
2 KUPATILO 5.34
3 DN. BORAVAK SA
KUHINJOM I TRPEZAR.
20.07
4 SPAVAĆA SOBA 8.82
5 SPAVAĆA SOBA 9.63
6 TERASA 3.10
7 TERASA 2.23
UKUPNO TIP 1 51.77

Stanovi po etažama:

Prizemlje: S2,S6
1. Sprat: S10,S14
2. Sprat: S18,S22
3. Sprat: S26,S30
4. Sprat: S34,S38

Položaj stana u objektu

3D prikaz

Osnova sa dimenzijama

Stan TIP 2 - 37.17 m2

3D prikaz

Osnova sa dimenzijama

ozn. namena prostorije P - m2 neto
1 HODNIK 4.56
2 KUPATILO 3.57
3 DN. BORAVAK SA
KUHINJOM
17.12
4 TRPEZARIJA 8.82
5 TERASA 3.10
UKUPNO TIP 2 37.17

Stanovi po etažama:

Prizemlje: S1,S5
1. Sprat: S9,S13
2. Sprat: S17,S21
3. Sprat: S25,S29
4. Sprat: S33,S37

Položaj stana u objektu

Stan TIP 3 - 42.67 m2

ozn. namena prostorije P - m2 neto
1 HODNIK 5.98
2 KUPATILO 5.19
3 DN. BORAVAK SA
KUHINJOM I TRPEZAR.
19.57
4 SPAVAĆA SOBA 8.82
5 TERASA 3.10
UKUPNO TIP 3 42.67

Stanovi po etažama:

Prizemlje: S8
1. Sprat: S16
2. Sprat: S24
3. Sprat: S32
4. Sprat: S40

Položaj stana u objektu

3D prikaz

Osnova sa dimenzijama

Stan TIP 4 - 40.75 m2

3D prikaz

Osnova sa dimenzijama

ozn. namena prostorije P - m2 neto
1 HODNIK 3.35
2 KUPATILO 4.97
3 DN. BORAVAK SA
KUHINJOM I TRPEZAR.
20.51
4 SPAVAĆA SOBA 8.82
5 TERASA 3.10
UKUPNO TIP 4 40.75

Stanovi po etažama:

Prizemlje: S3,S7
1. Sprat: S11,S15
2. Sprat: S19,S23
3. Sprat: S27,S31
4. Sprat: S35,S39

Položaj stana u objektu

Stan TIP 5 - 67.03 m2

ozn. namena prostorije P - m2 neto
1 HODNIK 6.47
2 KUPATILO 4.19
3 TOALET 1.86
4 DN. BORAVAK SA
KUHINJOM I TRPEZAR.
28.97
5 SPAVAĆA SOBA 11.74
6 SPAVAĆA SOBA 10.70
7 TERASA 3.10
UKUPNO TIP 5 67.03

Stanovi po etažama:

Prizemlje: /
1. Sprat: S12
2. Sprat: /
3. Sprat: S28
4. Sprat: S36

Položaj stana u objektu

3D prikaz

Osnova sa dimenzijama

Stan TIP 6 - 66.67 m2

3D prikaz

Osnova sa dimenzijama

ozn. namena prostorije P - m2 neto
1 HODNIK 6.47
2 KUPATILO 4.19
3 TOALET 1.86
4 DN. BORAVAK SA
KUHINJOM I TRPEZAR.
27.70
5 SPAVAĆA SOBA 7.72
6 SPAVAĆA SOBA 6.27
7 SPAVAĆA SOBA 9.36
8 TERASA 3.10
UKUPNO TIP 6 66.67

Stanovi po etažama:

Prizemlje: S4
1. Sprat: /
2. Sprat: S20
3. Sprat: /
4. Sprat: /

Položaj stana u objektu

Kontaktirajte prodajni tim

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram